ГАЛЕРИЯ: ДЕНОНОЩНА ПЪТНА ПОМОЩ

Автосервиз Нинков предлага денонощна пътна помощ, както за леки, така и за лекотоварни автомобили. Фирмата разполага със специализирана техника за извършване на услугата пътна помощ и може да предложи транспортиране на аварирали превозни средства, а също и отстраняване на технически дефекти по превозното средство на място.

© 2024 Автосервиз Нинков. Всички права запазени.